ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਫੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ